Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Third Sector Impact

W Brukseli 9 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt badawczy Third Sector Impact. Wynika z niego, że trzeci sektor jest jednym z największych sektorów gospodarki europejskiej. Jego działalność przekłada się na wymierne efekty w zakresie jednostkowym jak i zbiorowym. Projekt wskazywał również zasadnicze bariery i wyzwania dla rozwoju trzeciego sektora. Więcej na stronie: http://thirdsectorimpact.eu/

 

Konferencja w Szeged

W trakcie międzynarodowej konferencji w Szeged na Węgrzech została zaprezentowana działalność Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Więcej…

 

Życie parafialne w diecezji siedleckiej

Po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono pełne badanie odbioru duszpasterstwa parafialnego. Badaniem objęci zostali katolicy praktykujący diecezji siedleckiej. Dotyczyło ono nie tylko przyjmowanych przez katolików postaw, ale również ich stosunku do prowadzonego duszpasterstwa. Opracowany raport zawiera nie tylko zasadnicze wyniki badania, ale również wyprowadzone na ich podstawie zasadnicze postulaty dla duszpasterstwa.

Więcej…

 

Statystyka ruchu pielgrzymkowego

W Gidlach, w trakcie corocznego spotkania kustoszy sanktuariów, został zaprezentowany projekt jednolitego dla całej Polski sposobu zbierania danych na temat ruchu pielgrzymkowego w Polsce.

Więcej…

 

Prof. Margaret Archer na seminarium edukacji religijnej

21 września gościła w naszym instytucie prof. Margaret Archer. Wzięła udział w seminarium poświęconym edukacji religijnej. W trakcie kilkugodzinnego spotkania zastanawialiśmy się nad problemami związanymi z nauczaniem religii w polskich szkołach oraz podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zależności edukacji religijnej oraz edukacji publicznej w Polsce.

Więcej…