Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Tożsamości studentów Warszawy i Krakowa

W maju i czerwcu ISKK prowadzi badania jakościowe studentów duszpasterstw akademickich Warszawy i Krakowa. Badane są podstawowe kompontenty tożsamości religijnej oraz narodowej, jak również ich wzajemne zależności.

 

1050 lat chrześcijaństwa w liczbach

ISKK we współpracy z GUS opracował publikację jubileuszową poświęconą historii chrześcijaństwa w Polsce. 

Więcej…

 

Dane ISKK na mapach GIS

Firma GIS-Expert z Lublina opracowała mapy prezentujące wyniki badań ISKK. Są one dostępne on-line.

Więcej…

 

Swiss Metadatabase of Religious Affiliation in Europe (SMRE)

Przedstawiciele ISKK wzięli udział w seminarium badawczym poświęconym bazie danych o afiliacji religijnej w Europie. Seminarium odbywało się w dniach od 9 do 11 marca w Lucernie.

Więcej…

 

Badanie diecezji siedleckiej

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadza badanie duszpasterstwa parafialnego w diecezji siedleckiej. Na reprezentatywnej próbie katolików praktykujących badany jest odbiór duszpasterstwa prowadzonego w parafiach.