Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Nauczanie religii w szkole. 25 lat doświadczeń

 

W zwiazku z rocznią 25-lecia powrotu nauczania religii w polskich szkołach, wspólnie z Komisją Wychowania Katolickiego KEP oraz Biurem Prasowym KEP 28 sierpnia 2015 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski została zorganizowana konferencja prasowa poświęcona nauczaniu religii w szkole. Wzięli w niej udział: bp Marek Mendyk, ks. prof. Piotr Tomasik, dr Aneta Rayzacher-Majewska oraz Sławomir Nowotny.

Więcej…

 

OPINIA - oferta

Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA oferuje kompleksową realizację badań ilościowych i jakościowych, jak również wykonanie wybranych etapów procesu badawczego. Pomagamy w opracowaniu metodologii badań, doborze próby, konstruowaniu kwestionariuszy i narzędzi badań jakościowych. Dzięki własnej, ogólnopolskiej sieci ankieterskiej realizujemy badania w terenie. Zajmujemy się również kodowaniem oraz analizą danych. Więcej na nowej stronie internetowej.

 

Badanie działalności charytatywnej Kościoła

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego we współpracy z Komisją Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski przeprowadza pierwsze ogólnopolskie badanie działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w Polsce. Obejmuje ono wszystkie instytucje Kościoła katolickiego oraz związane z Kościołem podmioty. Celem badania jest wskazanie zakresu oraz form chrześcijańskiej posługi miłości w naszym kraju. Termin zakończenia badania został wyznaczony na 30 lipca 2015 r.

Więcej…

 

Bieżące wyzwania Kościoła katolickiego w Polsce

W okresie Święta Objawienia Pańskiego (Epifanii), czyli na początku 2016 r. planowana jest konferencja prezentująca aktualne wyzwania, jakie stoją przed Kościołem katolickim w Polsce. Punktem wyjścia do prezentowanych zagadnień będą wyniki badań ISKK z 2015 r. dotyczące różnych obszarów: parafii, instytucji kościelnych, rodziny, młodzieży, edukacji religijnej. Wtedy zostaną również zaprezentowane najnowsze wyniki badań praktyk niedzielnych Polaków (dominicantes). Bliższe informacje na temat konferencji zostaną przekazane we wrześniu 2015 roku.

 

I spotkanie seminarium edukacji religijnej

W Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego 9 marca 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie seminarium badawczego poświęconego edukacji religijnej w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych z kilku ośrodków naukowych w kraju.

Więcej…