Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Porozumienie w sprawie statystyki Kościoła katolickiego

W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, 9 czerwca 2014 roku, w obecności Sekretarza Generalnego ks. abp. Wojciecha Polaka, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

Więcej…

 

Dziedzictwo Jana Pawła II w polskim społeczeństwie i Kościele

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i Centrum Myśli Jana Pawła II zapraszają na zorganizowane w kontekście kanonizacji Papieża Polaka sympozjum socjologiczne pt. „Płomień niegasnący? Dziedzictwo Jana Pawła II w polskim społeczeństwie i Kościele.”

Więcej…

 

Rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Główny Urząd Statystyczny po niemal dwóch latach przygotowań, zakończył opracowywanie Rocznika statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce za lata 1991-2011. Wagę tej publikacji podkreśla fakt, że to drugi w powojennej Polsce rocznik Kościoła katolickiego, który stanowi kontynuację publikacji z roku 1991, obejmującej lata 1918-1990.

Więcej…

 

Prezentacja Rocznika Kościoła katolickiego w Polsce 1991-2011

W Sekretariacie Episkopatu Polski odbyła się prezentacja Rocznika Kościoła katolickiego w Polsce za lata 1991-2011. Uczestniczyli w niej JE bp. Wojciech Polak, Sekretarz KEP, prof. Janusz Witkowski, Prezes GUS oraz ks. prof. Witold Zdaniewicz, Dyrektor ISKK. Opublikowany rocznik jest wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy ISKK i GUS i za pomocą danych liczbowych opisuje Kościół katolicki w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat.

Więcej…

 

Kurs rad parafialnych

W opraciu o prowadzone w 2013 przez ISKK badania ilościowe oraz jakościowe parafialnych rad duszpasterskich został opracowany kurs parafialnych rad duszpasterskich.

Więcej…