Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Kościół w Polsce Dominicantes i Communicantes 2012

Dominicantes i Communicantes 2012

Dominicantes i communicantes według diecezji w 2012 roku

diecezja

Dominicantes

Communicantes

%

Polska

40,0

16,2

białostocka

46,0

19,6

bielsko-żywiecka

50,6

18,9

bydgoska

38,7

16,6

częstochowska

35,1

14,1

drohiczyńska

46,7

19,3

elbląska

29,4

12,6

ełcka

32,7

16,4

gdańska

39,6

17,7

gliwicka

39,0

16,8

gnieźnieńska

39,9

16,8

grecko-kat. wrocławsko-gdańska

44,8

19,4

kaliska

44,6

19,5

katowicka

40,8

17,0

kielecka

42,3

17,7

koszalińsko-kołobrzeska

26,8

11,1

krakowska

52,4

18,0

legnicka

30,5

13,6

lubelska

40,3

19,2

łomżyńska

44,5

20,3

łowicka

31,3

15,1

łódzka

27,6

11,9

opolska

47,4

21,1

ordynariat polowy

35,2

14,4

pelplińska

50,8

21,3

płocka

31,9

12,1

poznańska

41,7

18,3

przemyska

60,3

17,5

przemysko-warszawska obrządku greckokatolickiego

53,3

21,1

radomska

40,1

16,1

rzeszowska

64,2

17,8

sandomierska

39,0

14,5

siedlecka

48,0

18,7

sosnowiecka

27,4

11,3

szczecińsko-kamieńska

25,8

11,1

świdnicka

31,9

13,7

tarnowska

69,5

22,4

toruńska

38,0

16,8

warmińska

29,5

12,7

warszawska

29,8

14,4

warszawsko-praska

32,8

14,6

włocławska

34,6

12,4

wrocławska

32,9

14,6

zamojsko-lubaczowska

45,1

20,2

zielonogórsko-gorzowska

30,3

13,2

 

Prowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego badanie dominicantes wskazuje, że w pierwszym roku badania (1980) 51,0% Polaków zobowiązanych uczestniczyło w niedzielnej mszy św., a 7,8% przyjmowało Komunię św. W ostatnim roku badania (2012) wskaźnik dominicantes wyniósł 40,0%, a communicantes 16,2%. Oznacza to spadek wskaźnika dominicantes o 11 punktów procentowych oraz wzrost communicantes niemal o 9 punktów procentowych.

 

Analiza regionalna

Najwyższe wskaźniki dominicantes i communicantes odnotowuje się w diecezjach położonych w południowo-wschodniej części Polski, takich jak: tarnowska, przemyska, rzeszowska. Badane wskaźniki religijności znacznie przekraczają średnią wartość dla Polski również w diecezjach pelplińskiej, opolskiej oraz najbardziej wysuniętych na wschód diecezjach: siedleckiej, drohiczyńskiej oraz białostockiej. Najniższe wskaźniki dominicantes i communicantes odnotowuje się natomiast w północno-zachodniej części kraju, w diecezjach: szczecińsko-kamieńska, koszalińsko-kołobrzeska oraz w diecezji łódzkiej oraz sosnowieckiej.

 

Tendencję spadkową wskaźnika dominicantes oraz wzrostu wskaźnika communicantes w ostatnich kilkunastu latach obserwuje się we wszystkich diecezjach niezależnie od poziomu wskaźnika dominicantes i communicantes oraz niezależnie od charakteru diecezji (z dominacją parafii miejskich lub wiejskich).

 

Analiza trendu

Dane dominicantes z ostatnich 33 lat pozwalają dostrzec, jak kształtował się proces spadku dominicantes i wzrost communicantes. Wyodrębniają się w tym czasie trzy okresy:

  1. Okres I: 1980-1990

Dominicantes kształtuje się w przedziale 57,0% (1982) – 50,3% (1990), a communicantes pomiedzy 7,8 (1980) i 10,7 (1990).

  1. Okres II: 1991-2007

Dominicantes w przedziale 47,6% (1991) – 44,2% (2007), communicantes pomiędzy 10,8% (1991) a 15,4% (1995).

  1. Okres III: 2008-2012

Dominicantes w przedziale 41,5% (2009) – 40,0 (2012), communicantes pomiędzy 15,3% (2008) a 16,7% (2009).

 

Rok

Dominicantes

Communicantes

2008

40,4

15,3

2009

41,5

16,7

2010

41,0

16,4

2011

40,0

16,1

2012

40,0

16,2

 

Podział na trzy okresy oparty jest zasadniczo na dominicantes. W tych okresach uzyskane dane w badaniach oscylują wokół wartości 50% w pierwszym okresie, powyżej 40% w okresie drugim i zbliżają się do wartości 40% w okresie trzecim. Tak więc dane empiryczne wskazują na stały spadek dominicantes. Z drugiej natomiast strony obserwuje się ciągły wzrost communicantes. Wskaźnik communicantes oscyluje wokół wartości 10% w pierwszym okresie, 15% w okresie drugim i niemal 20% w okresie trzecim.

 

Na tej podstawie można przyjąć, że istnieje stały wzrost wiernych przyjmujących na niedzielnej mszy św. Komunię św. Komunia św. połączona jest tu ze spowiedzią, na co wskazuje wysoki wskaźnik spowiedzi pochodzący z innych badań religijności prowadzonych przez ISKK.

 

Wnioski

Z danych dominicantes wynika, że religijność Polaków zyskuje nową jakość w kierunku pogłębienia. Oczywiście wymaga to weryfikacji przez wielorakie badania. Wydaje się również, że spadek dominicantes nie należy interpretować wyłącznie jako oznakę spadku religijności w ogóle. Z pewnością natomiast dane te stanowią wyzwanie dla duszpasterstwa.