Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Kościół w Polsce Dominicantes 2013

Dominicantes 2013

diecezja

Dominicantes

Communicantes

Polska Ogółem

39,1

16,3

tarnowska

69,0

23,7

rzeszowska

64,1

17,4

przemyska

58,8

16,2

krakowska

51,3

18,3

bielsko-żywiecka

49,3

18,8

przemysko-warszawska

49,2

21,4

pelplińska

47,0

20,5

opolska

46,2

20,9

siedlecka

46,2

18,5

drohiczyńska

45,2

18,2

zamojsko-lubaczowska

45,0

20,2

kaliska

44,0

19,7

białostocka

43,2

19,3

łomżyńska

43,2

19,5

kielecka

42,2

18,0

wrocławsko-gdańska

40,8

16,0

katowicka

40,6

18,7

poznańska

40,6

18,4

lubelska

39,7

19,3

sandomierska

39,1

14,6

gliwicka

39,0

17,0

gnieźnieńska

38,6

16,1

radomska

38,6

15,6

gdańska

38,1

17,5

ordynariat polowy

37,3

15,2

toruńska

36,6

16,0

bydgoska

36,5

16,2

włocławska

35,3

13,6

częstochowska

34,8

14,0

wrocławska

34,4

15,6

ełcka

32,9

17,1

warszawsko-praska

31,4

14,6

łowicka

31,3

14,6

płocka

30,7

11,6

warszawska

30,4

14,6

legnicka

30,1

13,0

warmińska

29,4

12,8

świdnicka

28,7

12,8

elbląska

28,4

12,3

zielonogórsko-gorzowska

28,1

12,6

sosnowiecka

27,5

10,9

łódzka

26,5

11,6

koszalińsko-kołobrzeska

25,0

10,4

szczecińsko-kamieńska

24,3

10,9

Od początku lat ’90 obserwuje się z roku na rok niewielki, ale systematyczny, spadek wskaźnika dominicantes. Oznacza to, że coraz mniej Polaków uczęszcza regularnie na niedzielną Mszę św. W roku 2013 wskaźnik dominicantes wyniósł 39,1%. Zatem po raz pierwszy od 1980 roku, spadł poniżej 40%. Spadek wskaźnika dominicantes dotyczy niemal równomiernie wszystkich diecezji w Polsce. Oznacza to, że jest to proces ogólnopolski. W ciągu ostatnich 10 lat grupa osób praktykujących regularnie zmniejszyła się o niemal 2 miliony osób.

Wskaźnik communicantes natomiast w roku 2013 wyniósł 16,3%. Zatem w stosunku do roku do 2012 zaobserwowano wzrost liczby osób przystępujących do Komunii św. Z prowadzonych od 1980 badań wynika, że spadkowi wskaźnika dominicantes towarzyszy stale wzrost wskaźnika communicantes. W latach ’80 wzrost communicantes był znacznie intensywniejszy niż w ostatnich latach. Z danych wynika jednak, że przemiany w zakresie przyjmowania Komunii św. wśród Polaków jeszcze się nie zakończyły.

Polacy rezygnujący z uczęszczania na niedzielną Eucharystię nie przestają identyfikować się z Kościołem katolickim i pozostawać przywiązane do wiary. Wydaje się, że są to przede wszystkim osoby deklarujące się jako wierzące (wobec głęboko wierzących i niewierzących). Przekazana im wiara okazuje się zbyt mało pogłębiona i wobec konkurencyjnych wartości, które pojawiają się w trakcie modernizacji społeczeństwa polskiego (wartości konsumpcyjne, czas wolny). Zbyt słabo ugruntowane duchowo praktyki ulegają erozji, stając się coraz mniej regularne, aż do całkowitego zaniku i zaprzestania praktykowania. Pojawiają się nowe style świętowania niedzieli. Można zakładać, że nowe style nie opierają się na identyfikacji ze społecznością lokalną, a być może nawet mniej zakotwiczone są w więzi rodzinnej. Istotniejszą rolę odgrywają w nich natomiast więzi towarzyskie, spędzanie czasu na wypoczynku, w gronie znajomych oraz przed telewizorem.

Tę przemianę stylu świętowania niedzieli potwierdza dynamika zmian wybieranych przez Polaków godzin Mszy św. Chociaż wciąż około 80% Polaków przychodzi do kościoła przed południem, to jednak wzrasta grupa tych, którzy odkładają udział w Eucharystii na godziny popołudniowe i wieczorne. W roku 2013, 15% spośród wszystkich osób biorących udział w niedzielnej Mszy św. wybrało Mszę św. po godzinie 14.30. Dziesięć lat wcześniej takich osób było 13,5%.