Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Kościół w Polsce Sakramenty 2013

Sakramenty 2013

diecezja chrzest bierzmowanie pierwsza komunia ślub
2013
białostocka 4581 4132 3906 1697
bielsko-żywiecka 8264 7053 7747 3224
bydgoska 4982 5207 5725 1978
częstochowska 8067 7931 7266 3826
drohiczyńska 2199 2134 1877 1082
elbląska 4962 3821 4353 1563
ełcka 4805 4888 4580 1764
gdańska 11025 8440 19584 3199
gliwicka 6730 5422 6152 2258
gnieźnieńska 7459 7258 7117 2780
kaliska 8502 8126 7826 3405
katowicka 18570 15725 15828 7317
kielecka 8295 8489 7929 3357
koszalińsko-kołobrzeska 8701 5702 6655 1924
krakowska 18720 17316 17252 7325
legnicka 7057 3652 6278 2417
lubelska 11025 9668 9540 4529
łomżyńska 6608 6626 6306 2904
łowicka 6008 5348 5323 2301
łódzka 12268 10491 10624 3828
opolska 8231 7999 7262 3288
Ordynariat Polowy WP 2752 1164 1941 814
ormiańska 17 17 - 4
pelplińska 10377 9746 10020 3755
płocka 8846 9275 8750 3630
poznańska 18977 17000 120 6117
przemyska 8895 9104 8443 3717
radomska 9809 10232 9281 4059
rzeszowska 7354 7171 6923 3021
sandomierska 6521 6425 6234 2732
siedlecka 8013 7753 7978 3710
sosnowiecka 6424 4852 5315 2192
szczecińsko-kamieńska 9737 7300 9122 2780
świdnicka 5829 4710 4250 1668
tarnowska 14483 15473 13622 6160
toruńska 7429 6099 6815 2474
warmińska 7001 6093 6338 2183
warszawska 15543 8950 15411 4116
warszawsko-praska 12236 6310 10940 3276
włocławska 8682 8467 6803 3250
wrocławska 12088 9089 10281 3529
zamojsko-lubaczowska 4654 5312 4762 2124
zielonogórsko-gorzowska 11522 9591 11064 3427
Ogólem 374248 325561 333543 134704
przemysko-warszawska 156 156 159 54
wrocławsko-gdańska 94 100 52 34