Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Publikacje

Publikacje

SERIA STATYSTYKA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE1.    Spis duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce 1971, red. ks. A. Orszulik, ks. E. Winklarz, ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1975,

2.    Kościół katolickie w Polsce 1945-1972. Duchowieństwo i wierni. Miejsca kultu. Życie religijne, W. Zdaniewicz (red.), Pallottinum 1978.

3.    Kościół katolicki w Polsce 1945-1978. Duchowieństwo i wierni. Miejsca kultu. Zgromadzenia zakonne, red. ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1979,

1.    The Catholic Church in Poland 1945-1978, red. ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1979,

1.    Eglise Catholique en Polotne dans les annees: 1945-1978, ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1979,

4.    Spis duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce 1979, (Stan w dniu 1.01.1979), red. ks. A. Orszulik, ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1980,

5.    Kościół katolicki w Polsce 1945-1982, red. ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1983,

6.    Spis duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce 1985, (Stan w dniu 30 IX 1985), red. ks. A. Orszulik, ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1986,

7.    Kościół katolicki w Polsce 1987, ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1989,

8.    Spis duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce 1991, (Stan w dniu 1 I 1991), red. ks. A. Orszulik, ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum Warszawa 1992,

9.    Wykaz parafii w Polsce (według województw stan na 1.1.1992), Pallottinum Warszawa 1993,

9a.    Duchowieństwo Polskie 1994. Stan na 31 grudnia 1994 roku, Pallotinum Poznań 1995,

11.    Wykaz parafii w Polsce 1996 (według diecezji) Stan na 31.12.1996, Apostolicum Ząbki 1997,

12.    Spis Duchowieństwa Diecezjalnego w Polsce 1997. Stan na 31 grudnia 1997 roku, Ząbki 1998,

13.    Wykaz parafii w Polsce 1998 (według diecezji) Stan na 31.12.1998, Apostolicum Ząbki 1999,

14.    Wykaz parafii w Polsce 2001 (według diecezji) Stan na 31.12.2001 r., Apostolicum Ząbki 2001,

15.    Duchowieństwo Diecezjalne oraz Członkowie Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego i sSowarzyszeń Życia Apostolskiego. Stan na 31 grudnia 2001 roku, Apostolicum Ząbki 2002,

16.    Wykaz parafii w Polsce 2003 (według diecezji) Stan na 30.06.2003 r., Warszawa 2003,

17.    Duchowieństwo Diecezjalne oraz Członkowie Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Stan na 31 października 2005 roku, Apostolicum Ząbki 2005,

18.    Wykaz parafii w Polsce 2006 (według diecezji), Warszawa 2006, Tom I i II,

19.   Duchowieństwo Diecezjalne oraz Członkowie Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Warszawa: ISKK 2011.

STUDIA SOCJOLOGICZNO-RELIGIJNE

1.    Z badań nad religijnością polską. Studia i materiały, praca zbiorowa, red. ks. W. Piwowarski i ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1986,

2.    J. Mariański, Dynamika przemian religijności wiejskiej w rejonie płockim w warunkach industrializacji (1967-1976, Pallottinum Warszawa 1984,

3.    Religiouseness in the Polish society life (chosen problems), red. ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum Warszawa 1981,

4.    J. Baniak, Socjologia religii i religijności. Bibliografia prac polskich i przekładów obcych za lata 1929-1979, Pallottinum Warszawa 1981,

5.    Religia i życie społeczne, praca zbiorowa, red. ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań – Warszawa 1981,

6.    Religion and social life, ed. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań – Warszawa 1981,

7.    J. Mariański, Socjologia moralności. Wprowadzenie i bibliografia prac polskich 1946-1986, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1986,

8.    R. Dzwonkowski, Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, Pallottinum Poznań – Warszawa 1988,

9.    P. Taras, Polonia w Detroit, Pallottinum Warszawa 1990,

10.    W. Zdaniewicz, Some Questions of polish religiosity in the 1980, Pallottinum Warszawa,

11.    W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Religijność polska w świetle badań socjologicznych, Warszawa 1990,

12.    E. Firlit, E. Jarmoch , K. Rosa, W. Zdaniewicz, Rola parafii rzymsko-katolickiej w organizowaniu życia społecznego na szczeblu lokalnym, Pallottinum, Warszawa 1990,

13.    J. Mariański, W. Zdaniewicz, Wartości religijne i moralne młodych Polaków, Pallottinum Warszawa 1991,

14.    Religia w dobie przełomu w Polsce, red. L. Adamczuk, Pallottinum Warszawa 1991,

15.    Troska Kościoła o rodzinę w Polsce, red. T. Kukołowicz, Pallottinum Warszawa 1992,

16.    Znaczenie Kościoła w pierwszych latach III Rzeczypospolitej, red. ks. W. Zdaniewicz, Warszawa 1994,

17.    Znaczenie środków społecznego przekazu w kulturze religijnej Polski, red. ks. W. Zdaniewicz, Warszawa 1996,

18.    Polacy o Papieżu. Z socjologii pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, red. ks. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Apostolicum 1999,

19.    Kościół i religijność Polaków 1945-1999, red. ks. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2000,

20.    Religijność Polaków 1991-1998, red. ks. W. Zdaniewicz, Pax Warszawa 2001,

21.    Metodologiczne Problemy Badań nad Religijnością, red. ks. J. Mariański, S. Zaręba, Ząbki 2002,

22.    Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988-1998), Warszawa 2003,

23.    Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, Zdaniewicz W., Zaręba S. (red.), Warszawa 2004,

24.    Religia-Kościół-Społeczeństwo. Wyniki porównawczych badań socjologicznych w 12 diecezjach, red. ks. W. Zdaniewicz, ks. S. Zaręba, Warszawa 2006,


STUDIA PASTORALNE

1.    Dziecko, red. Ks. W. Piwowarski, ks. W. Zdaniewicz, Poznań – Warszawa 1984,

2.    Rytuał religijny w rodzinie, red. ks. W. Piwowarski i ks. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1988,

3.    Kościół a środki społecznego przekazu, red. ks. J. Chrapek CSMA , Pallottinum Warszawa 1990.

INNE

1.    Katolicyzm polski dziś i jutro, Apostolicum Ząbki 2001,

2.    Religijność Polaków 1991, Warszawa 1993,

3.    Statystyka diecezji Kościoła katolickiego w Polsce 1992-2004, red. L. Adamczuk, ks. W. Zdaniewicz, ks. S. Zaręba, Warszawa 2006,

4.    Nowe diecezje Kościoła katolickiego w Polsce, red. L. Adamczuk, ks. W. Zdaniewicz, Warszawa 1994.

OŚRODEK SONDAŻY SPOŁECZNYCH OPINIA1.    Kto wygrał? Kto przegrał? Postawy społeczno-religijne diecezjan włocławskich „97, red. ks. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 1997,

2.    Postawy społeczno-religijne mieszkańców Archidiecezji Katowickiej, red. ks. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Katowice 1999,

3.    Postawy społeczno-religijne diecezjan tarnowskich, red. ks. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2001,

4.    Postawy społeczno-religijne mieszkańców Archidiecezji Łódzkiej, red. ks. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Łódź 2002,

5.    Postawy społeczno-religijne archidiecezjan gdańskich, red. ks. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2003,

6.    Postawy społeczno-religijne archidiecezjan poznańskich, red. ks. W. Zdaniewicz, ks. S. Zaręba, Katowice 2005,

7.    Postawy społeczno-religijne archidiecezjan częstochowskich, red. ks. W. Zdaniewicz, ks. S. Zaręba, Częstochowa 2005,

8.    Postawy społeczno-religijne diecezjan łomżyńskich, red. ks. W. Zdaniewicz, ks. S. Zaręba, Łomża 2005,

9.    E. Frankowski, Religijność katolików Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz-Stalowa Wola 2006, 

10.    Młodzież Warszawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II, red. ks. W. Zdaniewicz, ks. S. Zaręba, Warszawa 2005,

11.    Postawy społeczno-religijne mieszkańców Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, red. ks. W. Zdaniewicz, ks. S. Zaręba, Szczecin 2006,

12.    Postawy społeczno-religijne archideicezjan warszawskich, Zdaniewicz W, Zaręba S. (red.), Warszawa 2006,

13.   Religijność mieszkańców Warszawy, Zdaniewicz W, Zaręba S., Zembrzuski T. (red.), Warszawa 2007,

14.    Postawy społeczno-religijne diecezjan radomskich, red. Ks. W. Zdaniewicz, ks. S. Zaręba, Radom 2008,

15.    Postawy społeczno-religijne w diecezji bydgoskiej, red. ks. W. Zdaniewicz, ks. S. Zaręba, Warszawa 2008,

16.    Postawy społeczno-religijne mieszkańców diecezji płockiej, red. L. Adamczuk, ks. W. Zdaniewicz, Płock 2010.

17.   Postawy religijno-społeczne katolików diecezji drohiczyńskiej, ks. E. Jarmoch, ks. W. Zdaniewicz (red.), Drohiczyn 2010.

18.   Postawy społeczno-religijne mieszkańców diecezji warszawsko-praskiej, Adamczuk L., Sadłoń W. (red.), Warszawa 2011.

19.   Postawy religine i społeczne w archidiecezji wrocławskiej 2011, Zdaniewicz W., Adamczuk L. (red.), Wrocław 2012.

20.   Postawy społeczno-religijne Polaków 199-2012, Adamczuk L., Firlit E., Zdaniewicz W. (red.), Warszawa 2013.

21.   Postawy religijno-społeczne mieszkańców archidiecezji białostockiej, Lange R., Sadłoń W. (red.), Białystok 2013.


INSTYTUT STATYSTYKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO SAC i GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY


1.    Kościół Katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik Statystyczny, redakcja naukowa: dr Lucjan Adamczuk i ks. Prof. Witold Zdaniewicz.Główny Urząd Statystyczny i Zakład Socjologii Religii SAC, Warszawa 1991,

2.    Religijność Polaków 1991,  red. L. Adamczuk i ks. W. Zdaniewicz, Warszawa 1993, z serii Studia Empiryczne z Socjologii Religii,

3.    Nowe Diecezje Kościoła Katolickiego w Polsce, red. L. Adamczuk i ks. W. Zdaniewicz. Główny Urząd Statystyczny Zespół Wyznań Religijnych i Narodowości i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa 1994 , z serii Statystyka Kościoła 1,

4.    Kościół katolicki w Polsce 1991-2011. Rocznik statystyczny, ISKK i GUS, Warszawa 2014.

BIBLIOTEKA INSTYTUTU TEOLOGII APOSTOLSTWA


1.    Stanisław Kobielus, Niebiańska Jerozolima (od sacrum miejsca do sacrum modelu), Pallottinum Warszawa 1989,

2.    Ks. Julian Warzecha SAC , Znaczenie i pochodzenie biblijnej formuły «"posłać słowo», PallottinumWarszawa 1989,

3.    Ks. Kazimierz Nowak SAC , Bibliografia prac członków Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 1907-1985 , Pallottinum Warszawa 1991,

4.    Daniela Dylus , Moralność krańcowa jako problem dla katolickiej nauki społecznej, Pallottinum Warszawa 1989,

5.    Ks. Zbigniew Sareło SAC Etyczna doniosłość doświadczenia religijnego. Stadium teologicznomoralne w świetle transcendentnej antropologii K. Rahnera , Pallottinum Warszawa 1992,

6.    Ks. Roman Forycki, Prakesologia apostolstwa, Ołtarzew 1998,

MAPY

1.    Mapa administracyjna Kościoła katolickiego w Polsce 1993,

2.    Mapa diecezji Kościoła katolickiego w Polsce 2004,

3.    Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, Sopot 1999,

SERIA NAUKOWA ISKK

1.    Tomasz Korczyński, Stereotypy narodowe a socjologia wiedzy, ISKK, Warszawa 2014,