Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

 

Najnowsze i najdokładniejsze mapy religijności Polaków

We współpracy z firmą GIS-Expert prezentujemy najnowsze mapy religijności Polaków. Po raz pierwszy mapy religijności Polaków zostały utworzone na poziomie poszczególnych parafii. 

Więcej…

 

Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia 2017

wikicommonsPrezentujemy nowe Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2017.

Więcej…

 

Kult maryjny w Polsce

wikicommonsDuchowość maryjna zajmuje istotne miejsce w funkcjonowaniu parafii w Polsce. Na podstawie danych można stwierdzić, że po różańcu oraz nabożeństwach majowych nabożeństwo fatimskie stanowi jeden z zasadniczych rysów pobożności maryjnej we współczesnym polskim katolicyzmie. Pobożność maryjną cechuje jednak daleko posunięta różnorodność oraz bogactwo form, praktyk i zwyczajów.

Więcej…

 

Światowe Dni Młodzieży (World Youth Day 2016)

wikicommonsInstitute for Catholic Church Statistics and National Center for Culture has conducted research on participants of World Youth Day (WYD) in 2016.

Więcej…