Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Institute for Catholic Church Statistics


Pierwszy w Polsce ośrodek badań nad religijnością

 

Dobra wola Polaków

 

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował wyniki badania działalności stowarzyszeń, fundacji i różnego rodzaju organizacji społecznych w Polsce. Jest to niezwykle istotny raport z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej. Dotyczy on zasadniczo tego, na co wskazywali papieże w encyklikach społecznych począwszy od Leona XIII. 

Więcej…

 

Konferencja w Szeged

W trakcie międzynarodowej konferencji w Szeged na Węgrzech została zaprezentowana działalność Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Więcej…

 

Third Sector Impact

W Brukseli 9 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt badawczy Third Sector Impact. Wynika z niego, że trzeci sektor jest jednym z największych sektorów gospodarki europejskiej. Jego działalność przekłada się na wymierne efekty w zakresie jednostkowym jak i zbiorowym. Projekt wskazywał również zasadnicze bariery i wyzwania dla rozwoju trzeciego sektora. Więcej na stronie: http://thirdsectorimpact.eu/

 

Statystyka ruchu pielgrzymkowego

W Gidlach, w trakcie corocznego spotkania kustoszy sanktuariów, został zaprezentowany projekt jednolitego dla całej Polski sposobu zbierania danych na temat ruchu pielgrzymkowego w Polsce.

Więcej…