Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Góry, ludzie, wiara. Konferencja w Zakopanem

W dniu 4 czerwca 2017, ISKK we współpracy ze Związkiem Podhalan organizuje w Zakopanem konferencję poświęconą Podhalu. Serdecznie zapraszamy.

Więcej…

 

Religijność Polaków w perspektywie Europy Środkowej i Wschodniej - wyniki badania

W ISKK zaprezentowano wyniki badań PEW na temat religijności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej…

 

25-lecie struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce

25 marca 2017 r. upływa 25 lat od ustanowienia nowej organizacji diecezji i prowincji kościelnych Kościoła katolickiego w Polsce. Decyzja ta, podjęta przez Papieża Jana Pawła II, została wyrażona w bulli Totus Tuus Poloniae Populus. Wydarzenie to określiło dzisiejszy kształt organizacyjny Kościoła katolickiego w Polsce i swoim znaczeniem może być porównywane z ukształtowaniem struktur kościelnych odrodzonego państwa polskiego w 1925 r.

Więcej…

 

Religijność Polaków w perspektywie Europy Środkowej i Wschodniej

ISKK organizuje 15 maja 2017 r. seminarium prezentujące wyniki badań Pew Research Center, dotyczących religijności w Europie Środkowej i Wschodniej. Serdecznie zapraszamy.

Więcej…

 

Kult maryjny w Polsce

wikicommonsDuchowość maryjna zajmuje istotne miejsce w funkcjonowaniu parafii w Polsce. Na podstawie danych można stwierdzić, że po różańcu oraz nabożeństwach majowych nabożeństwo fatimskie stanowi jeden z zasadniczych rysów pobożności maryjnej we współczesnym polskim katolicyzmie. Pobożność maryjną cechuje jednak daleko posunięta różnorodność oraz bogactwo form, praktyk i zwyczajów.

Więcej…